De website ‘Onderwijs in cijfers’ verschaft allerlei cijfermatige informatie over het onderwijs in Nederland. Hierbij wordt ook het lerarentekort in kaart gebracht en een arbeidsmarktprognose gemaakt. Onderwijs in cijfers is een samenwerking van het CBS, DUO en het ministerie van OCW.

Bezoek de website.