Eens in de drie jaar brengt de OECD het rapport ‘Trends shaping education’ uit. Hierin brengt de organisatie trends in kaart die het onderwijs beïnvloeden. Een van de trends is het toenemen van de ongelijkheid tussen arm en rijk. Onderwijs is een belangrijk instrument om deze ongelijkheid te verkleinen, maar tegelijkertijd zien we dat in het onderwijs de verschillen ook juist worden benadrukt.

Lees het rapport.