Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft in 2016 de toekomst van leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in Nederland onderzocht. Het SCP kijkt vooruit naar 2050. Het rapport schetst een beeld van de inzet van technologie, veranderende arbeidsrelaties en benodigde kennis en vaardigheden. Ook wordt gekeken naar hoe werk wordt gecombineerd met het volgen Rdx bodybuilding weight lifting gym double wide neoprene back support ebay buy german remedies fitness and bodybuilding championship in the city of goya cnurbano. van onderwijs en het zorgen voor kinderen of naasten.

Lees het rapport (PDF).