In het rapport ‘Gescheiden werelden’ verkent het Sociaal Cultureel Planbureau de sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland en andere landen. Polariseert Nederland? Is er sprake van een cultuurkloof? Hoe staat het ervoor met sociale contacten tussen lager- en hogeropgeleiden? In verschillende artikelen komen deze, en andere, vragen aan bod.

Download het rapport.