Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad een advies uitgebracht over de bekostiging van onderwijs, met specifieke aandacht voor de lumpsum. De Onderwijsraad stelt dat: “Als de overheid meent dat onderwijsinstellingen naast de wettelijke deugdelijkheidseisen ook aan (ruimere) maatschappelijke opdrachten moeten voldoen en naar hogere kwaliteit moeten streven, dient zij ook te zorgen voor voldoende bekostiging om dat te realiseren.”

Lees het advies (PDF).