Jaarlijks beschouwt de Onderwijsinspectie de staat van het Nederlandse onderwijs. In de editie van 2019 stelt de Inspectie dat de ongelijkheid niet verder oploopt, maar dat de arbeidsmarktperspectieven niet voor iedereen even gunstig zijn. In lijn met de Onderwijsraad concludeert de Inspectie dat er weinig consensus is over de ijkpunten in het onderwijs.

Download het rapport.