In de Digitaliseringsagenda staan de ambities en activiteiten voor digitalisering in het primair en voortgezet onderwijs. De Digitaliseringsagenda, onderdeel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de PO-Raad, de VO-raad en Kennisnet.

Download het rapport (PDF).