Eens in de vijf jaar beschouwt de Onderwijsraad het Nederlands onderwijsstelsel in ‘De stand van educatief Nederland’. In de editie van 2019 concludeert de Onderwijsraad onder meer dat er te weinig wordt gesproken over de wat nu eigenlijk de maatschappelijke bijdrage van het onderwijs is. Daarnaast is er veel aandacht voor de doorgeschoten differentiatie in het stelsel.

Lees het rapport (PDF).