De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie concludeert dat het huidige stelsel voor hoger onderwijs en onderzoek niet toekomstbestendig is. Universiteiten en hogescholen moeten zich sterker profileren en meer samenwerken, iets wat een zekere tegenstelling in zich lijkt te hebben. Daarnaast adviseert de AWTI de minister van OCW meer richting te geven aan het stelsel en actiever toezicht te houden. 

Download het rapport.