De Onderwijsraad adviseert de minister van OCW in de toekomst niet meer te werken met een vierjaarlijkse agenda voor alleen het hoger onderwijs. De Onderwijsraad pleit voor een strategische visie voor de lange termijn (10 tot 15 jaar). Het is voor de aansluiting en doorstroom van groot belang dat onderwijssectoren in samenhang worden bezien.

Lees het nieuwsbericht en het advies.