Het versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT verkent in verschillende werkstromen de kansen die digitalisering het hoger onderwijs in Nederland biedt. Ontwikkelingen in educatieve technologie (EdTech) zijn in de laatste decennia belangrijke versnellers geweest van innovatie in het (hoger) onderwijs. De zone EdTech heeft daarom besloten om een eerste inventarisatie te maken van de obstakels die door beide partijen worden ervaren bij hun streven naar educatieve innovatie met EdTech in het hoger onderwijs. 

Download het rapport.