Aanpak lerarentekort op hoofdlijnen

Het lerarentekort is een complex probleem, waar geen pasklare oplossing voor is. Om de sector te ondersteunen bij het maken van keuzes, heeft Arbeidsmarktplatform PO arbeidsmarktinformatie over het lerarentekort onderzocht en gepubliceerd. De leidraad hierin zijn de zes hoofdlijnen van de landelijke aanpak van het lerarentekort. Deze hoofdlijnen dienen ook als inspiratie bij de regionale aanpak van de tekorten, zoals de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP).

Arbeidsmarktinformatie over actielijnen lerarentekort

Arbeidsmarktplatform PO heeft arbeidsmarktinformatie over de zes hoofdlijnen van de landelijke aanpak van het lerarentekort in kaart gebracht. Van alle zes hoofdlijnen vind je uitgebreide analyses met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Zo kun je informatie inzien over bijvoorbeeld de instroom en uitstroom van de lerarenopleidingen, het carrièreperspectief van leraren en het behoud van leraren voor het vak.