In deze regionale arbeidsmarktanalyse worden de vraag naar en het aanbod van leerkrachten in de regio Drenthe/Overijssel weergegeven. De vraag naar leraren wordt vooral bepaald door het aantal leerlingen. In de regio Drenthe-Overijssel is het aantal leerlingen de afgelopen jaren afgenomen, met 2,8 procent. Verwacht wordt dat deze daling zich de komende jaren sterker voortzet. Het aanbod van leraren wordt bepaald door de instroom van leraren uit de stille reserve of vanuit de lerarenopleidingen. Met de instroom kunnen ontstane gaten in de vraag opgevuld worden. Gediplomeerden van de lerarenopleidingen zijn direct beschikbaar voor het onderwijs. In totaal hebben 272 studenten in Drenthe-Overijssel een diploma aan een lerarenopleiding behaald.