De coronapandemie heeft ook in het onderwijs ongekende maatregelen nodig gemaakt. Onderwijsinstellingen en de mensen die er werken, hebben de situatie met veel veerkracht en creativiteit het hoofd geboden. Tegelijk staat zowel het onderwijsveld als de overheid voor uitdagingen om de gevolgen van deze crisis te ondervangen. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft de Onderwijsraad gevraagd daarover mee te denken.

Met dit advies voldoet de raad aan dit verzoek. Daarbij kijkt de raad naar het hele onderwijsstelsel. En hij richt zich op de langere termijn: de periode volgend op het begin van het nieuwe school- en collegejaar. De raad geeft de ministers een benadering en een agenda mee om in de komende maanden en jaren beleid te voeren. Wat kan behulpzaam zijn bij de beleidsvoering? Welke onderwerpen staan voorop?