Er zijn grote veranderingen gaande in de manier waarop we werken. Automatisering en robotisering vervangen banen van mensen, waardoor organisaties naar andere skills op zoek zijn. In dit rapport wordt ingegaan op de toekomst van de arbeidsmarkt. Welke skills zijn nodig en hoe zal de arbeidsmarkt eruit zien? De belangrijkste les is dat we nu moeten anticiperen op wat komen gaat.