Bestaande trends versnellen en stimuleren digitale transformatie op een ongekende schaal als gevolg van de wereldwijde gezondheids-, economische en sociale crisis. In combinatie met onzekerheid en de opkomst van nieuwe trends, moeten organisaties hun personeelsbestand transformeren om ervoor te zorgen dat ze over de vaardigheden en competenties beschikken die nodig zijn om te behouden en opnieuw in te richten voor een onzekere toekomst.

De 21 trends in dit rapport schetsen de belangrijkste krachten van demografische verschuivingen, de opkomst van individuele keuzemogelijkheden, de toenemende verfijning van de klant, de technologische revolutie en opkomende trends die de werkplek en het personeelsbestand van de toekomst vormgeven.