De volgende onderzoeksvraag staat centraal in dit rapport: Welke factoren dragen bij aan effectief online of blended leren en lesgeven in het hoger onderwijs? Om deze vraag te beantwoorden zijn 29 recente reviews en meta-analyses over effectief online en blended onderwijs geanalyseerd. Er is gekekenĀ  naar vier factoren gekeken: de cursus, de student, de docent en de instelling. De cursus is in het hoger onderwijs de centrale plek waar aan leerdoelen gewerkt worden, waarbij de effectiviteit daarvan afhangt van de motivatie, vaardigheden en overtuigingen van zowel studenten als docenten. De institutionele context kan hierbij bevorderend dan wel beperkend zijn voor de effectiviteit. De bevindingen worden gepresenteerd aan de hand van deze vier factoren.