8. Aandacht voor duurzaamheid

Overheden, bedrijven en burgers raken er meer en meer van doordrongen dat onze huidige beslaglegging op energie, grondstoffen en de natuur op lange termijn niet houdbaar is. De groeiende aandacht voor duurzaamheid wordt steeds vaker omgezet in regelgeving, subsidiemogelijkheden en andere prikkels om gedragsverandering te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn de Klimaatwet en het Klimaatakkoord.
Op deze manier wordt gestreefd om onder andere huisvesting zo duurzaam en klimaatneutraal mogelijk in te richten en is er meer aandacht voor gezonde voeding, ook voor kinderen. Voor onderwijsinstellingen betekent dit dat zij hun bedrijfsvoering vanuit een duurzaamheidsperspectief zullen moeten wegen. Ook kan aandacht voor duurzaamheid een prominentere rol in het curriculum krijgen.

Uitdagingen

Wat betekent de aandacht voor duurzaamheid voor de bedrijfsvoering?
Hoe wordt aandacht voor duurzaamheid integraal onderdeel van het curriculum?
Kunnen onderwijsinstellingen zich op dit thema onderscheiden?
Met wie moeten en kunnen onderwijsinstellingen samenwerkingen om duurzamer te worden?

Artikelen

Oberon: Duurzaamheid in het onderwijs

Oberon: Duurzaamheid in het onderwijs

Onderzoeks- en adviesbureau Oberon heeft in 2015 onderzoek gedaan naar hoe scholen en kinderopvang tegen het thema 'duurzaamheid' aankijken. De onderzoekers concluderen dat de voedingsbodem aanwezig is, maar de structurele inbedding nog ver weg.  Lees het rapport...

Lees meer
PO-Raad: Huisvestingsvoorstellen in klimaatakkoord

PO-Raad: Huisvestingsvoorstellen in klimaatakkoord

Veel scholen in Nederland moeten gerenoveerd worden. De PO-Raad, VO-raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben samen een aantal voorstellen gedaan om scholen CO2-armer te maken. Deze voorstellen zijn opgenomen in het Klimaatakkoord. Lees meer.  

Lees meer
Rabobank: Een duurzaam schoolgebouw

Rabobank: Een duurzaam schoolgebouw

De Rabobank licht toe wat een duurzaam schoolgebouw is en waarom het belangrijk is hier aandacht voor te hebben. De website is onderdeel van een breder concept waarin Rabobank haar visie op de 'duurzame school' geeft.   Bekijk de website.  

Lees meer