AWTI: Het stelsel op scherp gezet

AWTI: Het stelsel op scherp gezet

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie concludeert dat het huidige stelsel voor hoger onderwijs en onderzoek niet toekomstbestendig is. Universiteiten en hogescholen moeten zich sterker profileren en meer samenwerken, iets wat een zekere tegenstelling in zich lijkt te hebben. Daarnaast adviseert de AWTI de minister van OCW meer richting te geven aan het stelsel en actiever toezicht te houden. 

Download het rapport.

Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT: Bevindingenrapport EdTech

Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT: Bevindingenrapport EdTech

Het versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT verkent in verschillende werkstromen de kansen die digitalisering het hoger onderwijs in Nederland biedt. Ontwikkelingen in educatieve technologie (EdTech) zijn in de laatste decennia belangrijke versnellers geweest van innovatie in het (hoger) onderwijs. De zone EdTech heeft daarom besloten om een eerste inventarisatie te maken van de obstakels die door beide partijen worden ervaren bij hun streven naar educatieve innovatie met EdTech in het hoger onderwijs. 

Download het rapport.

Onderwijsraad pleit voor strategische visie voor het hele onderwijs

De Onderwijsraad adviseert de minister van OCW in de toekomst niet meer te werken met een vierjaarlijkse agenda voor alleen het hoger onderwijs. De Onderwijsraad pleit voor een strategische visie voor de lange termijn (10 tot 15 jaar). Het is voor de aansluiting en doorstroom van groot belang dat onderwijssectoren in samenhang worden bezien.

Lees het nieuwsbericht en het advies.