Na COVID-19: anticiperen op een nieuwe werkelijkheid

Na COVID-19: anticiperen op een nieuwe werkelijkheid

Hoewel het managen van de crisis de komende tijd nog steeds bovenaan de agenda staat, komt er voor iedere (onderwijs)organisatie vroeger of later het moment om zich te bezinnen op het post-corona tijdperk. Met dit paper wil Jester Strategy organisaties die nu de capaciteit en denkkracht kunnen mobiliseren om na te denken over de langere termijn, ondersteunen met handreikingen om zich voor te bereiden op de wereld na COVID-19. Het paper staat stil bij de wijze waarop mensen, organisaties en samenlevingen leren in een tijdperk van episodische verandering. We leren van de nieuwe routines die we nu opdoen, van zaken die we met de kennis van nu anders hadden moeten doen en van nieuwe vraagstukken en onzekerheden die de pandemie opwerpt voor de langere termijn. Het paper biedt concrete handreikingen voor bestuurders en beleidsvormers in de publieke sector, de zorg, het bedrijfsleven en het onderwijs om zich voorbereiden op de nieuwe realiteit van het post-corona tijdperk.