PwC: The workforce of the future

PwC: The workforce of the future

Er zijn grote veranderingen gaande in de manier waarop we werken. Automatisering en robotisering vervangen banen van mensen, waardoor organisaties naar andere skills op zoek zijn. In dit rapport wordt ingegaan op de toekomst van de arbeidsmarkt. Welke skills zijn nodig en hoe zal de arbeidsmarkt eruit zien? De belangrijkste les is dat we nu moeten anticiperen op wat komen gaat.

UvA: Welke factoren dragen bij aan effectief online en blended onderwijs?

UvA: Welke factoren dragen bij aan effectief online en blended onderwijs?

De volgende onderzoeksvraag staat centraal in dit rapport: Welke factoren dragen bij aan effectief online of blended leren en lesgeven in het hoger onderwijs? Om deze vraag te beantwoorden zijn 29 recente reviews en meta-analyses over effectief online en blended onderwijs geanalyseerd. Er is gekekenĀ  naar vier factoren gekeken: de cursus, de student, de docent en de instelling. De cursus is in het hoger onderwijs de centrale plek waar aan leerdoelen gewerkt worden, waarbij de effectiviteit daarvan afhangt van de motivatie, vaardigheden en overtuigingen van zowel studenten als docenten. De institutionele context kan hierbij bevorderend dan wel beperkend zijn voor de effectiviteit. De bevindingen worden gepresenteerd aan de hand van deze vier factoren.

VOION: SWOT-analyse van de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs

VOION: SWOT-analyse van de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs

Het onderwijsveld is voortdurend in beweging. Ook het voortgezet onderwijs is constant in ontwikkeling. Om in te spelen op deze veranderingen en ontwikkelingen, laat Voion periodiek een arbeidsmarktanalyse voor de sector uitvoeren. In dit rapport is er gekozen om deze analyse uit te voeren in de vorm van een SWOT-analyse waarbij de sterktes en zwaktes op de arbeidsmarkt van het voortgezet onderwijs in kaart worden gebracht en er wordt gekeken naar de kansen en bedreigingen die deze met zich meebrengen.

EUA: Universities without walls

EUA: Universities without walls

Europa staat voor grote uitdagingen op het gebied van ecologie, economie, sociale zaken, digitalisering en politiek. Ook de Europese universiteiten krijgen hiermee te maken en moeten klaarstaan om in te spelen op deze veranderingen. In dit rapport worden verschillende uitdagingen en hun impact op de universiteiten beschreven. Uiteindelijk gaat het rapport in op De Universiteit van 2030 – universiteit without walls.

Manpower Group: Top 21 trends voor 2021

Manpower Group: Top 21 trends voor 2021

Bestaande trends versnellen en stimuleren digitale transformatie op een ongekende schaal als gevolg van de wereldwijde gezondheids-, economische en sociale crisis. In combinatie met onzekerheid en de opkomst van nieuwe trends, moeten organisaties hun personeelsbestand transformeren om ervoor te zorgen dat ze over de vaardigheden en competenties beschikken die nodig zijn om te behouden en opnieuw in te richten voor een onzekere toekomst.

De 21 trends in dit rapport schetsen de belangrijkste krachten van demografische verschuivingen, de opkomst van individuele keuzemogelijkheden, de toenemende verfijning van de klant, de technologische revolutie en opkomende trends die de werkplek en het personeelsbestand van de toekomst vormgeven.