Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT: Bevindingenrapport EdTech

Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT: Bevindingenrapport EdTech

Het versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT verkent in verschillende werkstromen de kansen die digitalisering het hoger onderwijs in Nederland biedt. Ontwikkelingen in educatieve technologie (EdTech) zijn in de laatste decennia belangrijke versnellers geweest van innovatie in het (hoger) onderwijs. De zone EdTech heeft daarom besloten om een eerste inventarisatie te maken van de obstakels die door beide partijen worden ervaren bij hun streven naar educatieve innovatie met EdTech in het hoger onderwijs. 

Download het rapport.

Rijksoverheid: Digitaliseringsagenda PO en VO

Rijksoverheid: Digitaliseringsagenda PO en VO

In de Digitaliseringsagenda staan de ambities en activiteiten voor digitalisering in het primair en voortgezet onderwijs. De Digitaliseringsagenda, onderdeel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de PO-Raad, de VO-raad en Kennisnet.

Download het rapport (PDF).