Samen sterk voor elk kind

Samen sterk voor elk kind

Dit rapport bevat de aanbevelingen van Merel van Vroonhoven, onafhankelijk aanjager voor de aanpak van het lerarentekort. Ze schrijft dat er in het afgelopen jaar veel in gang gezet is en het animo voor het leraarschap groeit, maar dat er meer nodig is om het lerarentekort succesvol aan te pakken. De vrijblijvendheid moet uit de (regionale) samenwerking in het onderwijs. Deze is nu te versnipperd en te beperkt. Voor duurzaam en effectief samenwerken tussen schoolbesturen en lerarenopleidingen in een regio is wettelijke verankering in het onderwijsstelsel nodig. Zo moeten partijen zich inzetten – ook buiten hun eigen belang – voor het daadwerkelijk gezamenlijk oplossen van het lerarentekort.

Omdat elk kind recht heeft op een leraar, niet alleen de kinderen van één school, één stad of één regio.

Rathenau Manifest

Rathenau Manifest

Met de doorbraak van ‘immersieve’ technologieën, zoals augmented reality, virtual reality en spraakcomputers, gaat de digitale samenleving een nieuwe fase in. De fysieke en digitale wereld raken meer dan ooit met elkaar verknoopt. Dat roept urgente maatschappelijke en politieke vragen op. In dit manifest stelt het Rathenau Instituut tien ontwerpeisen aan de digitale samenleving van morgen.

Onderwijsraad – Nationaal programma onderwijs

Onderwijsraad – Nationaal programma onderwijs

In dit briefadvies schrijft de onderwijsraad het ministerie van onderwijs aan onder de duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs op langere termijn. Dit gaat over twee structurele problemen in het Nederlandse onderwijs en op de basiscondities voor goed onderwijs die niet op orde zijn. Daarnaast schetst de raad manieren om incidentele investeringen in te zetten voor duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs. Tot slot noemt de raad in twee elementen in het nationaal programma onderwijs die duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs in de weg kunnen staan.