VOION: SWOT-analyse van de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs

VOION: SWOT-analyse van de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs

Het onderwijsveld is voortdurend in beweging. Ook het voortgezet onderwijs is constant in ontwikkeling. Om in te spelen op deze veranderingen en ontwikkelingen, laat Voion periodiek een arbeidsmarktanalyse voor de sector uitvoeren. In dit rapport is er gekozen om deze analyse uit te voeren in de vorm van een SWOT-analyse waarbij de sterktes en zwaktes op de arbeidsmarkt van het voortgezet onderwijs in kaart worden gebracht en er wordt gekeken naar de kansen en bedreigingen die deze met zich meebrengen.

Tijd voor focus

Tijd voor focus

Er liggen bijzonder veel verantwoordelijkheden op de schouders van individuele leraren in het basisonderwijs. Het gevolg is een hoge werkdruk, waardoor leraren onvoldoende toekomen aan de kern van hun vak: het geven én ontwikkelen van onderwijs. Daardoor kunnen zij de ambities van het onderwijs niet waarmaken en staat de kwaliteit van het basisonderwijs onder druk. De werkdruk kan voor een deel omlaag als leraren samen met hun directie en bestuur focus aanbrengen in hun werkzaamheden. Maar er is ook meer menskracht nodig in het basisonderwijs. Daarvoor moet de rijksbekostiging structureel omhoog.

Regionale arbeidsmarktanalyse

Regionale arbeidsmarktanalyse

In deze regionale arbeidsmarktanalyse worden de vraag naar en het aanbod van leerkrachten in de regio Drenthe/Overijssel weergegeven. De vraag naar leraren wordt vooral bepaald door het aantal leerlingen. In de regio Drenthe-Overijssel is het aantal leerlingen de afgelopen jaren afgenomen, met 2,8 procent. Verwacht wordt dat deze daling zich de komende jaren sterker voortzet. Het aanbod van leraren wordt bepaald door de instroom van leraren uit de stille reserve of vanuit de lerarenopleidingen. Met de instroom kunnen ontstane gaten in de vraag opgevuld worden. Gediplomeerden van de lerarenopleidingen zijn direct beschikbaar voor het onderwijs. In totaal hebben 272 studenten in Drenthe-Overijssel een diploma aan een lerarenopleiding behaald.