Tijd voor focus

Tijd voor focus

Er liggen bijzonder veel verantwoordelijkheden op de schouders van individuele leraren in het basisonderwijs. Het gevolg is een hoge werkdruk, waardoor leraren onvoldoende toekomen aan de kern van hun vak: het geven én ontwikkelen van onderwijs. Daardoor kunnen zij de ambities van het onderwijs niet waarmaken en staat de kwaliteit van het basisonderwijs onder druk. De werkdruk kan voor een deel omlaag als leraren samen met hun directie en bestuur focus aanbrengen in hun werkzaamheden. Maar er is ook meer menskracht nodig in het basisonderwijs. Daarvoor moet de rijksbekostiging structureel omhoog.

Inspectie – Staat van onderwijs

Inspectie – Staat van onderwijs

Volgens de Inspectie van het Onderwijs ontstaat er door de coronacrisis een unieke kans om het onderwijs structureel te verbeteren. Omdat leerlingen en studenten vertraging hebben opgelopen door de coronapandemie is er een inhaalslag aangekondigd. De inspectie roept in de Staat van het Onderwijs 2021 op meer te doen dan alleen de corona-achterstanden in te halen: maak van de aangekondigde reparatie een renovatie.