EUA: Universities without walls

EUA: Universities without walls

Europa staat voor grote uitdagingen op het gebied van ecologie, economie, sociale zaken, digitalisering en politiek. Ook de Europese universiteiten krijgen hiermee te maken en moeten klaarstaan om in te spelen op deze veranderingen. In dit rapport worden verschillende uitdagingen en hun impact op de universiteiten beschreven. Uiteindelijk gaat het rapport in op De Universiteit van 2030 – universiteit without walls.

OECD: Mind the gap

OECD: Mind the gap

Eens in de drie jaar brengt de OECD het rapport ‘Trends shaping education’ uit. Hierin brengt de organisatie trends in kaart die het onderwijs beïnvloeden. Een van de trends is het toenemen van de ongelijkheid tussen arm en rijk. Onderwijs is een belangrijk instrument om deze ongelijkheid te verkleinen, maar tegelijkertijd zien we dat in het onderwijs de verschillen ook juist worden benadrukt.

Lees het rapport.

SCP: Gescheiden werelden

SCP: Gescheiden werelden

In het rapport ‘Gescheiden werelden’ verkent het Sociaal Cultureel Planbureau de sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland en andere landen. Polariseert Nederland? Is er sprake van een cultuurkloof? Hoe staat het ervoor met sociale contacten tussen lager- en hogeropgeleiden? In verschillende artikelen komen deze, en andere, vragen aan bod.

Download het rapport.