PwC: The workforce of the future

PwC: The workforce of the future

Er zijn grote veranderingen gaande in de manier waarop we werken. Automatisering en robotisering vervangen banen van mensen, waardoor organisaties naar andere skills op zoek zijn. In dit rapport wordt ingegaan op de toekomst van de arbeidsmarkt. Welke skills zijn nodig en hoe zal de arbeidsmarkt eruit zien? De belangrijkste les is dat we nu moeten anticiperen op wat komen gaat.

Manpower Group: Top 21 trends voor 2021

Manpower Group: Top 21 trends voor 2021

Bestaande trends versnellen en stimuleren digitale transformatie op een ongekende schaal als gevolg van de wereldwijde gezondheids-, economische en sociale crisis. In combinatie met onzekerheid en de opkomst van nieuwe trends, moeten organisaties hun personeelsbestand transformeren om ervoor te zorgen dat ze over de vaardigheden en competenties beschikken die nodig zijn om te behouden en opnieuw in te richten voor een onzekere toekomst.

De 21 trends in dit rapport schetsen de belangrijkste krachten van demografische verschuivingen, de opkomst van individuele keuzemogelijkheden, de toenemende verfijning van de klant, de technologische revolutie en opkomende trends die de werkplek en het personeelsbestand van de toekomst vormgeven.

SCP: De toekomst tegemoet

SCP: De toekomst tegemoet

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft in 2016 de toekomst van leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in Nederland onderzocht. Het SCP kijkt vooruit naar 2050. Het rapport schetst een beeld van de inzet van technologie, veranderende arbeidsrelaties en benodigde kennis en vaardigheden. Ook wordt gekeken naar hoe werk wordt gecombineerd met het volgen Rdx bodybuilding weight lifting gym double wide neoprene back support ebay buy german remedies fitness and bodybuilding championship in the city of goya cnurbano. van onderwijs en het zorgen voor kinderen of naasten.

Lees het rapport (PDF).