Onderwijsraad – Nationaal programma onderwijs

Onderwijsraad – Nationaal programma onderwijs

In dit briefadvies schrijft de onderwijsraad het ministerie van onderwijs aan onder de duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs op langere termijn. Dit gaat over twee structurele problemen in het Nederlandse onderwijs en op de basiscondities voor goed onderwijs die niet op orde zijn. Daarnaast schetst de raad manieren om incidentele investeringen in te zetten voor duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs. Tot slot noemt de raad in twee elementen in het nationaal programma onderwijs die duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs in de weg kunnen staan.

AWTI: Het stelsel op scherp gezet

AWTI: Het stelsel op scherp gezet

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie concludeert dat het huidige stelsel voor hoger onderwijs en onderzoek niet toekomstbestendig is. Universiteiten en hogescholen moeten zich sterker profileren en meer samenwerken, iets wat een zekere tegenstelling in zich lijkt te hebben. Daarnaast adviseert de AWTI de minister van OCW meer richting te geven aan het stelsel en actiever toezicht te houden. 

Download het rapport.