Rathenau Manifest

Rathenau Manifest

Met de doorbraak van ‘immersieve’ technologieën, zoals augmented reality, virtual reality en spraakcomputers, gaat de digitale samenleving een nieuwe fase in. De fysieke en digitale wereld raken meer dan ooit met elkaar verknoopt. Dat roept urgente maatschappelijke en politieke vragen op. In dit manifest stelt het Rathenau Instituut tien ontwerpeisen aan de digitale samenleving van morgen.

Decentralised futures

Decentralised futures

In Decentralised Futures zijn tien essays opgenomen, die uitgebreid ingegaan op de verschillende manieren waarop technologie onze toekomst bepaalt. Er wordt elk vanuit verschillende perspectieven besproken wat voor nieuwe organisatievormen er gaan ontstaan door bijvoorbeeld het gebruik van Bitcoin. De schrijvers claimen onder andere dat deze nieuwe vormen van organisaties leiden tot de zelf-organisatie van mensen en tot het ontstaan van gedecentraliseerde netwerken. 

2020 EDUCAUSE Horizon Report

2020 EDUCAUSE Horizon Report

EDUCAUSE stelt vast dat er in de toekomst verschillende technologische trends op ons afkomen. Het is nodig om hierop te anticiperen. In dit rapport zet EDUCAUSE verschillende trends en scenario’s uiteen om te informeren en van te leren. Deze zijn onderbouwd met bewijs uit verschillende hoeken en kwantitatieve data. Sociale, technologische, economische, politieke en hoger onderwijs trends worden meegenomen in het rapport, vervolgens wordt er dieper ingegaan op opkomende, nieuwe technologieën die een belangrijke rol kunnen spelen in het onderwijs van de toekomst.