5. Digitalisering van het onderwijs

De wereld en het onderwijs digitaliseren. Steeds vaker worden fysieke lessen met behulp van digitale lesmethoden gecombineerd met leren op afstand. Leren gebeurt niet langer alleen in reguliere onderwijsomgevingen.
 ‘Blended learning’ wordt toegepast door zowel private en hogere onderwijsinstellingen als in het basis- en voortgezet onderwijs. Er ontstaan meer vormen van onderwijs dat gratis toegankelijk is. Digitalisering leidt ertoe dat een grote hoeveelheid data wordt verzameld, waarbij het de vraag is hoe we daar op verantwoorde manier mee omgaan. Daarnaast zijn er maar een beperkt aantal spelers op de Nederlandse markt die digitalisering van het onderwijs mogelijk maken. Onderwijsinstellingen willen voorkomen dat zij te afhankelijk worden van de invloed van deze bedrijven.

In de vorige editie (2018-2019) stond deze trend op nr. 2. Het is daarmee een sterke daler. Interessant is dat hoewel impact en urgentie lager worden ingeschat, het expertpanel de onzekerheid van deze trend wel hoger scoort.

Uitdagingen

Hoe vinden we een balans tussen onderwijs in de fysieke en digitale leeromgeving?
Hoe waarborgen we kwaliteit van gratis (online) onderwijs?
Hoe verrijken we didactische processen met nieuwe technologieën?
Hoe waarborgen we de (online) privacy van leerlingen en docenten?

Artikelen

Rijksoverheid: Digitaliseringsagenda PO en VO

Rijksoverheid: Digitaliseringsagenda PO en VO

In de Digitaliseringsagenda staan de ambities en activiteiten voor digitalisering in het primair en voortgezet onderwijs. De Digitaliseringsagenda, onderdeel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en...

Lees meer
SURF & Jester: Trendradar Onderwijs & ICT

SURF & Jester: Trendradar Onderwijs & ICT

Voor de SURF Onderwijsdagen hebben SURF en Jester 10 relevante trends voor onderwijs en ICT in kaart gebracht. Van learning analytics tot de ethische kant van data, het raakt allemaal aan de digitalisering van het onderwijs. Download de trendbeschrijvingen (PDF).

Lees meer