3. Digitalisering van het onderwijs

De wereld en het onderwijs digitaliseren sinds de coronacrisis in een stroomversnelling. Leren gebeurt al lang niet meer alleen in het klaslokaal. Door digitalisering kunnen we overal, tijd- en plaatsonafhankelijk, kennis tot ons nemen en vaardigheden ontwikkelen.

De leeromgeving is niet langer alleen fysiek, maar ook digitaal. Dit biedt mogelijkheden om deze persoonlijker te maken en meer af te stemmen op de individuele student. Digitaal toetsen gaat sneller en creëert ruimte voor leeranalyses en gerichte feedback. AR en VR, maar ook gamification en teleapprenticeships veranderen het didactische proces. 

De veranderende leeromgeving dwingt onderwijsinstellingen na te denken over hoe zij hun leerprocessen inrichten in de fysieke en digitale leeromgeving. Meer dan vroeger is de vraag hoe de instellingen kunnen investeren in geschikte klaslokalen en fysieke ruimtes. De veranderende leeromgeving vraagt om meer flexibiliteit. Dit geldt zowel voor fysieke ruimten als voor de digitale infrastructuur die het tijd- en plaatsonafhankelijk leren ondersteunt. 

In de vorige editie (2018-2019) stond deze trend op nr. 5. Hij is daarmee weer licht gestegen. Het expertpanel scoort de impact en urgentie logischerwijs hoger, terwijl de onzekerheid afneemt.

Uitdagingen

Hoe vinden we een balans tussen onderwijs in de fysieke en digitale leeromgeving?
Hoe waarborgen we kwaliteit van gratis (online) onderwijs?
Hoe verrijken we didactische processen met nieuwe technologieën?
Hoe waarborgen we de (online) privacy van leerlingen en docenten?

Artikelen

Rijksoverheid: Digitaliseringsagenda PO en VO

Rijksoverheid: Digitaliseringsagenda PO en VO

In de Digitaliseringsagenda staan de ambities en activiteiten voor digitalisering in het primair en voortgezet onderwijs. De Digitaliseringsagenda, onderdeel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en...

Lees meer
SURF & Jester: Trendradar Onderwijs & ICT

SURF & Jester: Trendradar Onderwijs & ICT

Voor de SURF Onderwijsdagen hebben SURF en Jester 10 relevante trends voor onderwijs en ICT in kaart gebracht. Van learning analytics tot de ethische kant van data, het raakt allemaal aan de digitalisering van het onderwijs. Download de trendbeschrijvingen (PDF).

Lees meer