10. Groeiend ongemak over gebrek aan regie

De discussie over het doel en de inrichting van onderwijs is eeuwenoud. Ontwikkelingen als het lerarentekort en de coronapandemie dwingen de sector nog beter na te denken over wat we beschouwen als de kern van onderwijs. Dit zijn ideologische en daarmee politieke keuzes. Tegelijkertijd kent het huidige onderwijs een aantal fundamentele knelpunten: ongelijkheid, werkdruk, gebrekkige aansluiting op de veranderende arbeidsmarkt. Deze knelpunten kunnen niet worden opgelost door individuele schoolorganisaties, zij vragen om een integrale aanpak binnen het stelsel.

Er ontstaat de afgelopen jaren een groeiend ongemak over het gebrek aan regie op het onderwijs. Zonder enige vorm van regie kan de benodigde integrale aanpak niet worden gerealiseerd. Zowel beleidsmakers, bestuur als medewerkers zijn (te) zeer gericht op de korte termijn en incidenten, het Nationaal Programma Onderwijs is hier een uiting van. Welke partij pakt de regie om een aantal grote wijzigingen door te voeren die het onderwijsstelsel toekomstbestendig maken?

Deze trend is dit jaar nieuw en stond nog niet in eerdere trendlijsten.

Uitdagingen

Hoe bepalen we wat toekomstbestendig is?

Hoe pakken we integrale opgaven op als sector?

Wie neemt de regie?

Hoe creëren we een langetermijnvisie?

Artikelen

Vooruitzien voor jonge generaties

Vooruitzien voor jonge generaties

De coronapandemie heeft ook in het onderwijs ongekende maatregelen nodig gemaakt. Onderwijsinstellingen en de mensen die er werken, hebben de situatie met veel veerkracht en creativiteit het hoofd geboden. Tegelijk staat zowel het onderwijsveld als de overheid voor...

Lees meer
Inspectie – Staat van onderwijs

Inspectie – Staat van onderwijs

Volgens de Inspectie van het Onderwijs ontstaat er door de coronacrisis een unieke kans om het onderwijs structureel te verbeteren. Omdat leerlingen en studenten vertraging hebben opgelopen door de coronapandemie is er een inhaalslag aangekondigd. De inspectie roept...

Lees meer