3. Kansenongelijkheid in het onderwijs

De gelijke kansen in het onderwijs staan in toenemende mate onder druk. De negatieve bijwerkingen van vroege selectie binnen het huidige stelsel lijken moeilijk te overkomen. Daarnaast groeit het schaduwonderwijs (bijvoorbeeld bijles, examentraining) en is met het leenstelsel de drempel voor deelname aan het hoger onderwijs verhoogd.

Het zijn vooral kinderen van hogeropgeleide en meer welvarende ouders die hier (onbedoeld) voordeel van ondervinden. De coronacrisis legt de kansenongelijkheid onder een vergrootglas. Kinderen uit gezinnen waar ouders niet in staat zijn afstandsonderwijs te begeleiden, lopen een achterstand op, waarvan nog onduidelijk is of die weer kan worden ingelopen.

In de vorige editie (2020-2021) stond deze trend op nr. 4.  Hoewel de impact en urgentie nog hoger wordt geschat dan vorig jaar is de onzekerheid ten opzichte van vorig jaar gedaald.

Uitdagingen

Hoe verkleinen we de kansenongelijkheid?

Hoe voorkomen we een verdere groei van schaduwonderwijs?

Welke groepen verdienen extra aandacht?

Hoe bevorderen we een objectieve beoordeling van leerlingen en studenten?

Artikelen

Later selecteren, beter differentiëren

Later selecteren, beter differentiëren

Iedere leerling moet zich vanuit zijn capaciteiten kunnen ontwikkelen, leren en een diploma kunnen behalen. Dat geldt voor zowel de meer begaafde, vroegrijpe en snel lerende kinderen, als de minder vlot of goed lerende jongeren en de laatbloeiers. Maar de vroege...

Lees meer
Inspectie – Staat van onderwijs

Inspectie – Staat van onderwijs

Volgens de Inspectie van het Onderwijs ontstaat er door de coronacrisis een unieke kans om het onderwijs structureel te verbeteren. Omdat leerlingen en studenten vertraging hebben opgelopen door de coronapandemie is er een inhaalslag aangekondigd. De inspectie roept...

Lees meer
Extra lessen om leerachterstanden aan te pakken

Extra lessen om leerachterstanden aan te pakken

Door de coronacrisis liepen leerlingen in het basisonderwijs een leervertraging op. Recent onderzoek van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) laat zien dat de leergroei bij zowel taal als rekenen sinds COVID-19 (2019/20) lager is dan vóór de coronacrisis (de...

Lees meer