10. Kansenongelijkheid in het onderwijs

De gelijke kansen in het onderwijs staan in toenemende mate onder druk. De negatieve bijwerkingen van vroege selectie binnen het huidige stelsel lijken moeilijk te overkomen. Daarnaast groeit het schaduwonderwijs (bijvoorbeeld bijles, examentraining).
Het zijn vooral kinderen van hogeropgeleide en meer welvaren ouders die zo (onbedoeld) een steuntje in de rug krijgen. Tegelijkertijd worden ook vorderingen geboekt. De ongelijkheid lijkt af te vlakken en vooral leerlingen met een migratieachtergrond verkleinen hun achterstand.

Uitdagingen

Hoe verkleinen we de kansenongelijkheid?
Hoe voorkomen we een verdere groei van schaduwonderwijs?
Welke groepen verdienen extra aandacht?
Hoe bevorderen we een objectieve beoordeling van leerlingen en studenten?

Artikelen

OECD: Trends shaping education 2019

OECD: Trends shaping education 2019

Eens in de drie jaar brengt de OECD het rapport ‘Trends shaping education’ uit. Hierin brengt de organisatie trends in kaart die het onderwijs beïnvloeden. Een van de trends is het toenemen van de ongelijkheid tussen arm en rijk. Onderwijs is een belangrijk instrument...

Lees meer
NRO: Toegankelijkheid in het hbo

NRO: Toegankelijkheid in het hbo

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek heeft onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van het hbo. Hierbij wordt gekeken naar formele en informale obstakels die de kansengelijkheid in het hbo verkleinen. Lees het rapport (PDF).  

Lees meer
Inspectie: Staat van het onderwijs 2019

Inspectie: Staat van het onderwijs 2019

Jaarlijks beschouwt de Onderwijsinspectie de staat van het Nederlandse onderwijs. In de editie van 2019 stelt de Inspectie dat de ongelijkheid niet verder oploopt, maar dat de arbeidsmarktperspectieven niet voor iedereen even gunstig zijn. In lijn met de Onderwijsraad...

Lees meer