4. Kansenongelijkheid in het onderwijs

De gelijke kansen in het onderwijs staan in toenemende mate onder druk. De negatieve bijwerkingen van vroege selectie binnen het huidige stelsel lijken moeilijk te overkomen. Daarnaast groeit het schaduwonderwijs (bijvoorbeeld bijles, examentraining) en is met het leenstelsel de drempel voor deelname aan het hoger onderwijs verhoogd.

Het zijn vooral kinderen van hogeropgeleide en meer welvarende ouders die hier (onbedoeld) voordeel van ondervinden. De coronacrisis legt de kansenongelijkheid onder een vergrootglas. Kinderen uit gezinnen waar ouders niet in staat zijn afstandsonderwijs te begeleiden, lopen een achterstand op, waarvan nog onduidelijk is of die weer kan worden ingelopen.

In de vorige editie (2019-2020) stond deze trend op plaats 10. Het is daarmee een sterke stijger, grotendeels als gevolg van de effecten van de coronacrisis op het onderwijs.

Uitdagingen

Hoe verkleinen we de kansenongelijkheid?
Hoe voorkomen we een verdere groei van schaduwonderwijs?
Welke groepen verdienen extra aandacht?
Hoe bevorderen we een objectieve beoordeling van leerlingen en studenten?

Artikelen

OECD: Trends shaping education 2019

OECD: Trends shaping education 2019

Eens in de drie jaar brengt de OECD het rapport ‘Trends shaping education’ uit. Hierin brengt de organisatie trends in kaart die het onderwijs beïnvloeden. Een van de trends is het toenemen van de ongelijkheid tussen arm en rijk. Onderwijs is een belangrijk instrument...

Lees meer
Inspectie: Staat van het onderwijs 2019

Inspectie: Staat van het onderwijs 2019

Jaarlijks beschouwt de Onderwijsinspectie de staat van het Nederlandse onderwijs. In de editie van 2019 stelt de Inspectie dat de ongelijkheid niet verder oploopt, maar dat de arbeidsmarktperspectieven niet voor iedereen even gunstig zijn. In lijn met de Onderwijsraad...

Lees meer