7. Krimp en leerlingendaling

De bevolkingssamenstelling in Nederland verandert. Het aantal ouderen neemt toe en het aantal jongeren neemt af. Er worden minder kinderen geboren. (Jonge) mensen trekken weg uit bepaalde gebieden bij gebrek aan voorzieningen en werkgelegenheid.

Ontgroening is niet alleen iets van traditionele krimpgebieden, het treft ook de Randstad. Minder kinderen betekent minder leerlingen voor het onderwijs. In krimpregio’s staat de kwaliteit en zelfs beschikbaarheid van onderwijs onder druk. Het is in die gebieden lastiger om leerlingen en docenten aan te trekken. Tegelijkertijd groeien steden wel, voornamelijk door migratie en urbanisatie. Op sommige plaatsen leidt dit dan juist tot een groot aanbod van leerlingen en studenten, wat weer zorgt voor hevige concurrentie tussen onderwijsinstellingen.

In de vorige editie (2018-2019) stond deze trend op nr. 6 en daalt daarmee één plaats. Hoewel de onzekerheid en urgentie iets hoger worden ingeschat, scoort de impact iets lager.

Uitdagingen

Hoe waarborgen we de kwaliteit en beschikbaarheid van onderwijs?
Met welke voorwaarden maken we krimpregio’s aantrekkelijk voor docenten?
Hoe kunnen we bij nieuwbouw van onderwijsvastgoed inspelen op de veranderende behoefte?
Met welke partners moeten onderwijsinstellingen samenwerken om de gevolgen het hoofd te bieden?

Artikelen

VO-raad: Informatiegids leerlingendaling

VO-raad: Informatiegids leerlingendaling

Krimp in het vo is een van de thema's die de VO-raad verder verdiept. De VO-raad heeft een compacte informatiegids uitgegeven met daarin feiten en cijfers, maar ook een opsomming van maatregelen om leerlingendaling het hoofd te bieden.. Download de publicatie...

Lees meer
Kennisnet: Trends die het onderwijs beïnvloeden

Kennisnet: Trends die het onderwijs beïnvloeden

In dit rapport zet Kennisnet de trends op een rij die het Nederlandse onderwijs beïnvloeden. Van klimaatverandering tot toenemende kansenongelijkheid en van kunstmatige intelligentie tot een onvoorspelbare arbeidsmarkt.  Lees het rapport (PDF).  

Lees meer
Rijksoverheid: Leerlingendaling

Rijksoverheid: Leerlingendaling

Op de website 'Leerlingendaling' verzamelt de Rijksoverheid allerlei informatie rondom dit thema. Zo zijn er voorspellingen, genomen maatregelen en een verkenningen van de effecten te vinden. Het laatste nieuws rondom beleid en andere ontwikkelingen wordt ook hier...

Lees meer