8. Meer flexibilisering en gepersonaliseerd leren

Digitalisering van het onderwijs leidt tot een grote beschikbaarheid van data over leerlingen en studenten. Dit biedt een schat aan informatie over hoe leerlingen het beste kunnen leren. De individuele leerling komt hiermee steeds centraler te staan in het onderwijs. Gecombineerd met digitale lesvormen en -materiaal maakt de beschikbare data het mogelijk het leerproces steeds verder te personaliseren.

Van PO tot post-initieel onderwijs bestaat de mogelijkheid leerlingen en studenten op hun eigen niveau te laten studeren. In de toekomst zal kunstmatige intelligentie een belangrijkere rol gaan spelen bij het aanbieden van gepersonaliseerd en adaptief lesmateriaal. De vraag is of leerlingen naar eenzelfde einddoel blijven werken of dat ook het einddoel wordt gepersonaliseerd. Wat betekent dit voor diploma’s en voor het samen leren?

In de vorige editie (2019-2020) stond deze trend op nr. 6 en is dus licht gedaald. De impact en urgentie zijn licht gestegen, terwijl de onzekerheid is gedaald omdat men steeds meer overtuigd raakt van dat dit op het onderwijs afkomt. 

Uitdagingen

Werkt iedereen nog wel naar hetzelfde einddoel toe?
Hoe organiseren we een persoonlijke leerroute voor elke leerling of student?
Wat betekent gepersonaliseerd leren voor klassikale lessen?
Hoe waarborgen we de herkenbaarheid van kwalificaties?

Artikelen

Kennisnet: Technologiekompas voor het Onderwijs 2019-2020

Kennisnet: Technologiekompas voor het Onderwijs 2019-2020

Kennisnet publiceert elke twee jaar het Technologiekompas voor het Onderwijs. De laatste editie is van 2019-2020 en staat boordevol ontwikkelingen op het raakvlak van technologie en onderwijs. Hierbij gaan de auteurs ook in op de levenscyclus van technologie waarin...

Lees meer