1. Tekort aan geschikt onderwijspersoneel

De komende jaren dreigt het lerarentekort in alle lagen van het onderwijs op te lopen. Vergrijzing en een verminderde aantrekkelijkheid van het beroep zijn belangrijke factoren. Het tekort geldt voor zowel docenten als voor bestuurders. In het VO zijn de tekorten geconcentreerd bij bepaalde vakken zoals informatica, natuurkunde en Duits. In het hoger onderwijs is de situatie minder nijpend, maar wordt wel verwacht dat de komende jaren de vraag naar met name bètadocenten toe zal nemen. Er zijn dus niet alleen te weinig docenten, maar de docenten die er wel zijn, beschikken niet altijd over de juiste kwalificaties.

De coronacrisis maakt de gevolgen pijnlijk duidelijk. Lessen en colleges die geen doorgang kunnen vinden omdat de docent in quarantaine moet en er geen vervanger of digitaal alternatief is. De incidentele gelden van het Nationaal Programma Onderwijs bieden geen oplossing. Zij leiden waarschijnlijk zelfs tot een grotere concurrentiestrijd om personeel. Hoe maken we meer mensen enthousiast voor een baan in het onderwijs?

In de vorige editie (2020-2021) stond deze trend ook op nr. 1.  De impact en urgentie worden hoger gescoord, terwijl de onzekerheid verder terugloopt. Het wordt dus steeds belangrijker op deze trend te acteren.

Uitdagingen

Hoe kunnen we technologie inzetten om het tekort te verlichten?

Hoe vergroten we de mobiliteit van onderwijspersoneel?

Hoe vergroten we de aantrekkelijkheid van de sector?

Hoe richten we goed werkgeverschap in?

Artikelen

Tijd voor focus

Tijd voor focus

Er liggen bijzonder veel verantwoordelijkheden op de schouders van individuele leraren in het basisonderwijs. Het gevolg is een hoge werkdruk, waardoor leraren onvoldoende toekomen aan de kern van hun vak: het geven én ontwikkelen van onderwijs. Daardoor kunnen zij de...

Lees meer
Regionale arbeidsmarktanalyse

Regionale arbeidsmarktanalyse

In deze regionale arbeidsmarktanalyse worden de vraag naar en het aanbod van leerkrachten in de regio Drenthe/Overijssel weergegeven. De vraag naar leraren wordt vooral bepaald door het aantal leerlingen. In de regio Drenthe-Overijssel is het aantal leerlingen de...

Lees meer