1. Tekort aan geschikt onderwijspersoneel

De komende jaren dreigt het lerarentekort in alle lagen van het onderwijs op te lopen. Vergrijzing en een verminderde aantrekkelijkheid van het beroep zijn belangrijke factoren. Het tekort geldt voor zowel docenten als voor bestuurders.

In het VO zijn de tekorten geconcentreerd bij bepaalde vakken zoals informatica, natuurkunde en Duits. In het hoger onderwijs is de situatie minder nijpend, maar wordt wel verwacht dat de komende jaren de vraag naar met name bètadocenten toe zal nemen. Er zijn dus niet alleen te weinig docenten, maar de docenten die er wel zijn, beschikken niet altijd over de juiste kwalificaties.

De coronacrisis maakt de gevolgen pijnlijk duidelijk. Lessen en colleges die geen doorgang kunnen vinden omdat de docent in quarantaine moet en er geen vervanger of digitaal alternatief is. Er wordt volop ingezet op zij-instromers, benoembare leraren (zonder bevoegdheid) en hybride docenten, maar het is de vraag of er niet meer moet gebeuren om het onderwijs aantrekkelijker te maken om zo meer mensen aan te trekken.

In de vorige editie (2019-2020) stond deze trend op nr. 2 en is dit jaar weer gestegen. De coronapandemie heeft de effecten van deze trend versterkt.

Uitdagingen

Hoe kunnen we technologie inzetten om het tekort te verlichten?
Hoe kunnen we huidig talent behouden en nieuw talent aantrekken?
Hoe faciliteren we hybride docenten?
Hoe vergroten we de mobiliteit van onderwijspersoneel?

Artikelen

Kennisnet: Trends die het onderwijs beïnvloeden

Kennisnet: Trends die het onderwijs beïnvloeden

In dit rapport zet Kennisnet de trends op een rij die het Nederlandse onderwijs beïnvloeden. Van klimaatverandering tot toenemende kansenongelijkheid en van kunstmatige intelligentie tot een onvoorspelbare arbeidsmarkt.  Lees het rapport (PDF).  

Lees meer
UWV: Sectorbeschrijving Onderwijs

UWV: Sectorbeschrijving Onderwijs

"Prognose: tot 2020 verdwijnen 7.000 lerarenbanen in het po, vo en mbo." Als je deze uitspraak in de sectorbeschrijving van het UWV ziet staan dan verwacht je niet dat toch een tekort zal zijn aan docenten. Het rapport verdiept zich in de oorzaken van deze...

Lees meer
OC&W: Onderwijs in cijfers

OC&W: Onderwijs in cijfers

De website 'Onderwijs in cijfers' verschaft allerlei cijfermatige informatie over het onderwijs in Nederland. Hierbij wordt ook het lerarentekort in kaart gebracht en een arbeidsmarktprognose gemaakt. Onderwijs in cijfers is een samenwerking van het CBS, DUO en het...

Lees meer