9. Toenemende aandacht voor curriculumvernieuwing

Vanuit de wetenschap komt steeds meer aandacht voor de rol van onderwijs in de identiteitsontwikkeling van kinderen. Het onderwijs zou naast het overdragen van kennis ook vooral moeten gaan over zelfactualisatie en persoonsvorming.
Kennis is alomtegenwoordig en beschikbaar, de juiste begeleiding bij het opdoen van inzicht in jezelf is lastiger te vinden. Daarnaast maken snelle technologische ontwikkelingen dit vraagstuk steeds relevanter. Er ontstaan verschillende initiatieven voor vernieuwing van het huidige curriculum, maar een gedeelde visie over de functies en doelen van onderwijs ontbreekt vooralsnog. In de praktijk lijkt de nadruk momenteel nog te liggen op het belang van meetbare resultaten. PO, VO en HO zijn grotendeels gericht op het overdragen en toetsen van kennis.

Uitdagingen

Hoeveel vrijheid krijgen onderwijsinstellingen in het bepalen van de uitgangspunten van onderwijs?
Wie neemt de regie in het vaststellen van de functie en doelen van onderwijs?
Welke vaardigheden hebben docenten nodig naast vakinhoudelijke kennis?
Hoe waarborgen we de kwaliteit en vergelijkbaarheid van onderwijs gericht op zelfactualisatie en persoonsvorming?

Artikelen

Onderwijsraad: Stand van educatief Nederland 2019

Onderwijsraad: Stand van educatief Nederland 2019

Eens in de vijf jaar beschouwt de Onderwijsraad het Nederlands onderwijsstelsel in 'De stand van educatief Nederland'. In de editie van 2019 concludeert de Onderwijsraad onder meer dat er te weinig wordt gesproken over de wat nu eigenlijk de maatschappelijke bijdrage...

Lees meer
Inspectie: Staat van het onderwijs 2019

Inspectie: Staat van het onderwijs 2019

Jaarlijks beschouwt de Onderwijsinspectie de staat van het Nederlandse onderwijs. In de editie van 2019 stelt de Inspectie dat de ongelijkheid niet verder oploopt, maar dat de arbeidsmarktperspectieven niet voor iedereen even gunstig zijn. In lijn met de Onderwijsraad...

Lees meer