2. Toenemende maatschappelijke tweedeling

In veel Westerse landen neemt de tweedeling in de samenleving steeds verder toe: tussen jong en oud, autochtoon en allochtoon, hoogopgeleid en laagopgeleid, rijk (de ‘haves’) en arm (de ‘have nots’). Bij verkiezingen draait het om voor iets of tegen iets stemmen.

Vergrijzing en ontgroening, ongelijke economische kansen, zorgen over het klimaat, verlies van werkgelegenheid door automatisering, migratiestromen en de recente coronacrisis voeden deze ontwikkeling. Maatschappelijke groepen dreigen steeds meer in verschillende werelden te gaan leven met als risico dat de tolerantie van en het onderling begrip tussen groepen afneemt. Tweedelingen worden hierdoor steeds beter voelbaar binnen de muren van onderwijsinstellingen.

In de vorige editie (2019-2020) stond deze trend op nr. 1.  Hoewel de urgentie nog hoger wordt geschat dan vorig jaar, zijn de impact en onzekerheid ten opzichte van vorig jaar gedaald.

Uitdagingen

Hoe gaan we om met de invloed van tweedeling op leerlingen?
Hoe voorkomen we tweedeling binnen de onderwijsinstellingen?
Hoe houden we onderwijs beschikbaar voor iedereen?
Hoe kan onderwijs bijdragen aan het tegengaan van tweedeling?

Artikelen

Kennisnet: Trends die het onderwijs beïnvloeden

Kennisnet: Trends die het onderwijs beïnvloeden

In dit rapport zet Kennisnet de trends op een rij die het Nederlandse onderwijs beïnvloeden. Van klimaatverandering tot toenemende kansenongelijkheid en van kunstmatige intelligentie tot een onvoorspelbare arbeidsmarkt.  Lees het rapport (PDF).  

Lees meer
OECD: Mind the gap

OECD: Mind the gap

Eens in de drie jaar brengt de OECD het rapport ‘Trends shaping education’ uit. Hierin brengt de organisatie trends in kaart die het onderwijs beïnvloeden. Een van de trends is het toenemen van de ongelijkheid tussen arm en rijk. Onderwijs is een belangrijk instrument...

Lees meer
SCP: Gescheiden werelden

SCP: Gescheiden werelden

In het rapport 'Gescheiden werelden' verkent het Sociaal Cultureel Planbureau de sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland en andere landen. Polariseert Nederland? Is er sprake van een cultuurkloof? Hoe staat het ervoor met sociale contacten tussen lager- en...

Lees meer