9. Toenemende zij-instroom

De afgelopen jaren is in het primair onderwijs de zij-instroom van professionals van buiten het onderwijs sterk toegenomen. Binnen deze groep zijn steeds meer hybride docenten, die naast het onderwijs een andere baan hebben. Subsidies en (verkorte) deeltijdopleidingen dragen hieraan bij. Er lijkt dus veel animo te zijn om vanuit een andere sector het onderwijs in te stromen. 

Deze aanwas verlicht het lerarentekort enigszins, maar tegelijkertijd stoppen veel zij-instromers voortijdig. In het opleidingstraject of vlak daarna. Versnippering in informatie en opleiding en het onvoldoende aansluiten van de opleidingen op de doelgroep en de praktijk worden als belangrijke redenen genoemd. 

Deze trend is dit jaar nieuw en stond nog niet in eerdere trendlijsten.  

Uitdagingen

Hoe behouden we zij-instromers langdurig voor het onderwijs?

Hoe trekken we meer zij-instromers aan?

Hoe laten we de opleidingen beter aansluiten bij de behoeften van zij-instromers?

Hoe faciliteren we hybride doccenten beter?

Artikelen

CAOP: De januskop van de onderwijsarbeidsmarkt

CAOP: De januskop van de onderwijsarbeidsmarkt

De arbeidsmarkt in het onderwijs kent sterkte en zwakke punten om nieuw personeel aan te trekken en zittend personeel te behouden. In dit artikel wordt een beeld geschetst voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Deze sectoren...

Lees meer
Samen sterk voor elk kind

Samen sterk voor elk kind

Dit rapport bevat de aanbevelingen van Merel van Vroonhoven, onafhankelijk aanjager voor de aanpak van het lerarentekort. Ze schrijft dat er in het afgelopen jaar veel in gang gezet is en het animo voor het leraarschap groeit, maar dat er meer nodig is om het...

Lees meer
Lerarentekort – Trends en achtergronden

Lerarentekort – Trends en achtergronden

Aanpak lerarentekort op hoofdlijnen Het lerarentekort is een complex probleem, waar geen pasklare oplossing voor is. Om de sector te ondersteunen bij het maken van keuzes, heeft Arbeidsmarktplatform PO arbeidsmarktinformatie over het lerarentekort onderzocht en...

Lees meer