Onderwijstrends Top 10

De tien belangrijkste onderwijstrends van dit moment

Vorig jaar op nr. 1

De komende jaren dreigt het lerarentekort in alle lagen van het onderwijs op te lopen. Vergrijzing en een verminderde aantrekkelijkheid van het beroep zijn belangrijke factoren.

Lees verder…

Vorig jaar op nr. 2

In veel Westerse landen neemt de tweedeling in de samenleving steeds verder toe: tussen jong en oud, autochtoon en allochtoon, hoogopgeleid en laagopgeleid, rijk (de ‘haves’) en arm (de ‘have nots’).

Lees verder…

Vorig jaar op nr. 4

De gelijke kansen in het onderwijs staan in toenemende mate onder druk. De negatieve bijwerkingen van vroege selectie binnen het huidige stelsel lijken moeilijk te overkomen.

Lees verder…

Veranderende arbeidsmarkt

Vorig jaar op nr. 7

De arbeidsmarkt verandert. In de crisisjaren is de arbeidsmarkt steeds flexibeler geworden. Door automatisering verdwijnen sommige banen, terwijl andere banen worden gecreëerd.

Lees verder…

Voortdurende technologische ontwikkeling

Vorig jaar op nr. 5

Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Waar deze zich vroeger ‘lineair’ voltrokken, gaat het nu ‘exponentieel’. Traditionele sectoren worden verrast door nieuwe diensten en bedrijven, vaak vanuit een hele andere industrie.

Lees verder…

Toenemende aandacht voor curriculumvernieuwing

Vorig jaar op nr. 13

Vanuit de wetenschap komt steeds meer aandacht voor de rol van onderwijs in de identiteitsontwikkeling van kinderen. Het onderwijs zou naast het overdragen van kennis ook vooral moeten gaan over zelfactualisatie en persoonsvorming.

Lees verder…

Digitalisering onderwijs

Vorig jaar op nr. 3

De wereld en het onderwijs digitaliseren sinds de coronacrisis in een stroomversnelling. Leren gebeurt al lang niet meer alleen in het klaslokaal.

Lees verder…

Veranderende onderwijsgeldstromen

Vorig jaar op nr. 6

Publiek geld is voor veel onderwijsinstellingen nog steeds de belangrijkste bron van inkomsten, waarbij het aantal leerlingen of diploma’s de hoogte van de overheidsbijdrage bepaalt. Met name voor het hoger onderwijs geldt dat het aandeel van deze primaire geldstroom al jaren aan belang inboet ten opzichte van inkomsten uit subsidies en inkomsten uit de private sector.

Lees verder…

Toenemende zij-instroom

Nieuw

De afgelopen jaren is in het primair onderwijs de zij-instroom van professionals van buiten het onderwijs sterk toegenomen. Binnen deze groep zijn steeds meer hybride docenten, die naast het onderwijs een andere baan hebben.

Lees verder…

Groeiend ongemak over gebrek aan regie

Nieuw

De discussie over het doel en de inrichting van onderwijs is eeuwenoud. Ontwikkelingen als het lerarentekort en de coronapandemie dwingen de sector nog beter na te denken over wat we beschouwen als de kern van onderwijs.

Lees verder…