Onderwijstrends Top 10

De tien belangrijkste onderwijstrends van dit moment

Vorig jaar op nr. 5

In veel Westerse landen neemt de tweedeling in de samenleving steeds verder toe: tussen jong en oud, autochtoon en allochtoon, hoogopgeleid en laagopgeleid, rijk (de ‘haves’) en arm (de ‘have nots’).

Lees verder…

Vorig jaar op nr. 4

De komende jaren dreigt het lerarentekort in alle lagen van het onderwijs op te lopen. Vergrijzing en de aantrekkelijkheid van het beroep zijn belangrijke factoren.

Lees verder…

Vorig jaar op nr. 3

De arbeidsmarkt verandert. De arbeidsmarkt globaliseert, waarbij werkzoekenden steeds meer internationale concurrentie ervaren. Arbeidsmobiliteit verandert en er komen steeds meer verschillende manieren om een inkomen te genereren.

Lees verder…

Toenemende invloed technologie

Vorig jaar op nr. 1

Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Waar deze zich vroeger ‘lineair’ voltrokken, gaat het nu ‘exponentieel’. Traditionele sectoren worden verrast door nieuwe diensten en bedrijven, vaak vanuit een hele andere industrie.

Lees verder…

Digitalisering van het onderwijs

Vorig jaar op nr. 2

De wereld en het onderwijs digitaliseren. Steeds vaker worden fysieke lessen met behulp van digitale lesmethoden gecombineerd met leren op afstand. Leren gebeurt niet langer alleen in reguliere onderwijsomgevingen.

Lees verder…

Meer gepersonaliseerd leren

Nieuw binnen

Digitalisering van het onderwijs leidt tot een grote beschikbaarheid van data over leerlingen en studenten. Dit biedt een schat aan informatie over hoe leerlingen het beste kunnen leren.

Lees verder…

Krimp en leerlingendaling

Vorig jaar op nr. 6

De bevolkingssamenstelling in Nederland verandert. Het aantal ouderen neemt toe en het aantal jongeren neemt af.

Lees verder…

Aandacht voor duurzaamheid

Nieuw binnen

Overheden, bedrijven en burgers raken er meer en meer van doordrongen dat onze huidige beslaglegging op energie, grondstoffen en de natuur op lange termijn niet houdbaar is. De groeiende aandacht voor duurzaamheid wordt steeds vaker omgezet in regelgeving, subsidiemogelijkheden en andere prikkels om gedragsverandering te stimuleren.

Lees verder…

Toenemende aandacht voor curriculumvernieuwing

Vorig jaar: Bildung versus academic achievements (8)

Vanuit de wetenschap komt steeds meer aandacht voor de rol van onderwijs in de identiteitsontwikkeling van kinderen. Het onderwijs zou naast het overdragen van kennis ook vooral moeten gaan over zelfactualisatie en persoonsvorming.

Lees verder…

Kansenongelijkheid in het onderwijs

Nieuw binnen

De gelijke kansen in het onderwijs staan in toenemende mate onder druk. De negatieve bijwerkingen van vroege selectie binnen het huidige stelsel lijken moeilijk te overkomen.

Lees verder…