2. Tweedeling in de maatschappij

In veel Westerse landen neemt de tweedeling in de samenleving steeds verder toe: tussen jong en oud, autochtoon en allochtoon, praktisch en academisch geschoolden, rijk (de ‘haves’) en arm (de ‘have nots’). Bij verkiezingen stemmen mensen voor iets of tegen iets. Vergrijzing en ontgroening, ongelijke economische kansen, zorgen over het klimaat, verlies van werkgelegenheid door automatisering, migratiestromen en de recente coronacrisis voeden deze ontwikkeling.

Maatschappelijke groepen dreigen steeds meer in verschillende en gescheiden werelden te gaan leven, met als risico dat de tolerantie van en het onderling begrip tussen groepen afneemt. Sociale media dragen hier soms aan bij. Hierdoor worden tweedelingen ook steeds beter voelbaar binnen de muren van onderwijsinstellingen.

In de vorige editie (2020-2021) stond deze trend ook op nr. 2. De onzekerheid wordt hoger, en de urgentie en impact lager ingeschat ten opzichte van vorig jaar.

Uitdagingen

Hoe gaan we om met de invloed van tweedeling op leerlingen?
Hoe voorkomen we tweedeling binnen de onderwijsinstellingen?
Hoe houden we onderwijs beschikbaar voor iedereen?
Hoe kan onderwijs bijdragen aan het tegengaan van tweedeling?

Artikelen

EUA: Universities without walls

EUA: Universities without walls

Europa staat voor grote uitdagingen op het gebied van ecologie, economie, sociale zaken, digitalisering en politiek. Ook de Europese universiteiten krijgen hiermee te maken en moeten klaarstaan om in te spelen op deze veranderingen. In dit rapport worden verschillende...

Lees meer
OECD: Mind the gap

OECD: Mind the gap

Eens in de drie jaar brengt de OECD het rapport ‘Trends shaping education’ uit. Hierin brengt de organisatie trends in kaart die het onderwijs beïnvloeden. Een van de trends is het toenemen van de ongelijkheid tussen arm en rijk. Onderwijs is een belangrijk instrument...

Lees meer
SCP: Gescheiden werelden

SCP: Gescheiden werelden

In het rapport 'Gescheiden werelden' verkent het Sociaal Cultureel Planbureau de sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland en andere landen. Polariseert Nederland? Is er sprake van een cultuurkloof? Hoe staat het ervoor met sociale contacten tussen lager- en...

Lees meer