7. Veranderende arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert. In de crisisjaren is de arbeidsmarkt steeds flexibeler geworden. Door automatisering verdwijnen sommige banen, terwijl andere banen worden gecreëerd. Arbeidsrelaties worden anders ingevuld.

Thuiswerken, zeker onder invloed van de coronacrisis, maar ook een tijdelijk avontuur in het buitenland of op projectbasis werken zijn gemeengoed geworden. Er komen steeds meer verschillende manieren om een inkomen te genereren. Jarenlang hetzelfde doen komt minder vaak voor. Meer en meer werken organisaties (met zowel vaste als flexibele krachten) en individuen in netwerkverband samen richting een bepaald eindresultaat. Onderwijsinstellingen moeten deze veranderingen een plek geven in hun organisatie en medewerkersbeleid.

In de vorige editie (2018-2019) stond deze trend op nr. 3. Het is daarmee een sterke daler. Zowel de impact en onzekerheid als de urgentie worden door het expertpanel lager ingeschat.

Uitdagingen

Hoe kan het onderwijs leerlingen voorbereiden op de veranderende arbeidsmarkt?

Hoe kan het onderwijs de samenwerking met werkgevers versterken?

Hoe gaan onderwijsorganisaties zelf mee in deze ontwikkelingen?

Hoe kan het onderwijs aansluiten bij wensen van volgende generaties?

Artikelen

ManpowerGroup: #GigResponsibly

ManpowerGroup: #GigResponsibly

De ManpowerGroup gaat in dit rapport in op de toekomst van arbeid. Wat verandert er allemaal? Wat willen nieuwe generaties? Verschillende leeftijdsgroepen kijken anders aan tegen het belang van geld, vrije tijd en flexibiliteit. ManpowerGroup heeft meer dan 9.500...

Lees meer
SCP: De toekomst tegemoet

SCP: De toekomst tegemoet

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft in 2016 de toekomst van leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in Nederland onderzocht. Het SCP kijkt vooruit naar 2050. Het rapport schetst een beeld van de inzet van technologie, veranderende arbeidsrelaties en...

Lees meer