Verantwoording

Het samenstellen van de Jester Onderwijstrends Top 10 is een zorgvuldig proces. Hieronder leest u hoe wij te werk zijn gegaan.

Stap 1: Trendinventarisatie

De trendinventarisatie begint met het verzamelen van beschikbare documentatie over trends en ontwikkelingen in het onderwijs. Denk hierbij aan trendanalyses van bijvoorbeeld Kennisnet of de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG), maar ook aan rapporten van de Onderwijsraad of de Onderwijsinspectie. Ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) publiceert periodiek over trends in het onderwijs.
Naast dit ‘bureauonderzoek’ spreken de adviseurs van Jester doorlopend met een groot aantal mensen die binnen het onderwijs actief zijn. Van docenten tot schoolbestuurders en van vertegenwoordigers van OC&W tot vertegenwoordigers van Cito.

Stap 2: Samenstellen van de longlist

Op basis van de inventarisatie is een overzicht van trends opgesteld. Het overzicht bevat trends uit de macro-omgeving en uit de directe omgeving. Macrotrends zijn (inter)nationale ontwikkelingen op politiek, economisch, sociaal-maatschappelijk, technologisch, ecologisch en demografisch gebied. Trends uit de directe omgeving zijn ontwikkelingen op het gebied van leerlingen, docenten, de gemeenschap en concurrenten. In 2020 stonden 17 trends op de longlist.

Stap 3: Scoren op impact, onzekerheid en urgentie

Vervolgens heeft een expertpanel (zie hieronder) de trends van de longlist gescoord op impact, onzekerheid en urgentie.

  • Impact: Impact gaat over de impact die een trend heeft op het onderwijs en op organisaties actief in het onderwijs.
  • Onzekerheid: Een trend is onzeker wanneer niet kan worden voorspeld in welke richting deze beweegt, wanneer er tegentrends zijn of wanneer de snelheid van de ontwikkeling moeilijk te voorspellen is.
  • Urgentie: Dit betreft de noodzaak om met de trend aan de slag te gaan.

Bi elke trend zijn de scores op deze punten zichtbaar. Daarnaast staat er de gemiddelde score. Dit betreft het gemiddelde van de longlist van trends.

Stap 4: Samenstellen top 10 op basis van scores

De scores van het expertpanel geven voor elke trend een gemiddelde op basis van de drie onderdelen, waarbij impact, onzekerheid en urgentie even zwaar wegen. Een hoog gemiddelde betekent dat een trend veel impact heeft, veel onzekerheid kent en zeer urgent is. De trend met het hoogste gemiddelde staat op bovenaan in de top 10.

Benieuwd naar de trends die de Top 10 niet hebben gehaald? Lees dit artikel.

Het expertpanel

Ons panel bestaat uit experts die op verschillende manieren betrokken zijn bij de toekomst van het onderwijs. Hieronder vindt u hun namen en de organisatie waar zij voor werken. Deze mensen kunnen vanuit hun functie en ervaring een goede inschatting maken van het belang en de invloed van trends op de ontwikkeling van het onderwijs. Wij danken de leden voor hun bijdrage!

Wij breiden het panel graag uit met meer mensen uit het onderwijs. Meld je hieronder aan.

Aleid Brouwer

Aleid Brouwer

Professor NHL Stenden Hogeschool

Annette Peet

Annette Peet

Projectmanager Online en Blended Onderwijs, SURF

Ciska Bakker

Ciska Bakker

Unitleider bovenbouw PCBO De Korenaar Apeldoorn

Desireé Houkema

Desireé Houkema

Specialist Begaafdheid & Talentontwikkeling

Caecile van Gorp

Caecile van Gorp

Programmamanager Regionale aanpak personeelstekort Midden-Brabant

Ellen Oosterwechel

Ellen Oosterwechel

Senior Leraar Engels

Ewald van Vliet

Ewald van Vliet

Voorzitter College van Bestuur Stichting Lucas Onderwijs

Geke Versprille

Geke Versprille

Sr. Adviseur Onderwijs, CAOP

Hanneke Baukema

Hanneke Baukema

Beleidsmedewerker onderwijs, kwaliteit en innovatie, Stichting Onderwijs

Hans Frederik

Hans Frederik

Onderzoek naar leervermogen hbo-opleidingen VU

Johan van Triest

Johan van Triest

Voorzitter College van Bestuur Aloysius Stichting

Henriëtte Kassies

Henriëtte Kassies

Adviseur SOM

Jan Willem Meinsma

Jan Willem Meinsma

Directeur Control & Financiën Hogeschool Saxion & Beoordelaar onderwijsvernieuwing NRO

Jelmer de Ronde

Jelmer de Ronde

Technisch Product Manager SURFnet

John Oost

John Oost

Voorzitter examencommissies & lead auditor ROC Amsterdam

Jonah Opsteen

Jonah Opsteen

Projectleider VO-raad

Kaat Goderie

Kaat Goderie

Sr. Beleidsmedewerker Min. OC&W

Kees van der Velden

Kees van der Velden

Expertisecentrum Hybride Docent

Kim van Rookhuizen

Kim van Rookhuizen

Regiocoördinator Vervangings- en Participatiefonds

Lenneke Reumer

Lenneke Reumer

Leerkracht/Taalspecialist Obs Het Zand Utrecht

Mariet van Goch

Mariet van Goch

Centrale Directie Oranje Nassau College / Unicoz

Marjolein Hartman

Marjolein Hartman

Docent geschiedenis & onderzoekscoördinator Corlaer College Nijkerk

Marjolein ten Hoonte

Marjolein ten Hoonte

Directeur arbeidsmarkt en MVO Randstad Groep Nederland

Martina Smits

Martina Smits

PHD, senior scientist UU

Menno Thijssen

Menno Thijssen

CEO Edumundo

Paul den Hertog

Paul den Hertog

Aanvoerder team Flexibilisering Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT & Consultant Onderwijsinnovatie HvA

Paul Rullmann

Paul Rullmann

Voorzitter Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs

Petra de Vries

Petra de Vries

Docent godsdienst & anw, HB- en WON-coördinator Corlaer College Nijkerk

Rens Koole

Rens Koole

Directeur Volksuniversiteit Amsterdam

Richard Slotman

Richard Slotman

Directeur NRPO SIA

 
Saskia Wools

Saskia Wools

Manager CitoLab Cito

Suzanne von der Dunk

Suzanne von der Dunk

Expertise in ontwikkelingen onderwijs en arbeidsmarkt

Theo Bakker

Theo Bakker

Directeur Onderwijs, Kennis & Communicatie bij De Haagse Hogeschool

Theo Wubbels

Theo Wubbels

Emeritus hoogleraar Onderwijswetenschappen UU

Willem Zijlstra

Willem Zijlstra

Directeur Business Development, ROC Horizon College

Denk met ons mee!

Bent u betrokken bij de toekomst van het onderwijs? Word lid van ons expertpanel. Meld u aan via het contactformulier.